Norway

Slik er planen for bilfritt byliv på Grønland og Tøyen

Foreløpig blir parkeringsplasser værende, og bare 100 meter ny gågate skal vurderes. Langt mer kommer, lover byrådet.

Grønlandsleiret skifter navn til Grønland ved Grønlands torg. Strekningen er en av de viktigste strøksgatene i hovedstaden. På sikt kan det skje mye med denne gaten – men det må utredes litt mer først.

En lang rekke små og mellomstore tiltak. Det er fasiten når Oslo kommune har laget et handlingsprogram for å utvide «bilfritt byliv»-satsingen til Grønland og Tøyen.

Det 100 sider lange dokumentet er en smørbrødliste av gode ønsker: Bredere fortau. Sykkelfelt og snarveier. Oppgradering av mange grønne «lommer» og plasser innimellom bygårder med benker, spill, trær og busker. Nye gatetun. Gatekunst. Lekeplasser. Mer belysning.

Les hele saken med abonnement


Source link

Related Articles

Back to top button