Norway

Sceneshow og podkast ikke en privatsak, mener advokater

Hvor går grensene for privatlivets fred og en offentlig ytring?

Komikerduoen Tusvik og Tønne.

Sigrid Bonde Tusvik unngikk å snakke om detaljer rundt eget samlivsbrudd i podkasten sin av «juridiske årsaker».

Onsdag publiserte Aftenposten en sak om showet til Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne. Der åpnet Tusvik opp om detaljer rundt eksmannen rolle og handlinger i tiden før, under og etter samlivsbruddet. Hun trakk også inn tredjepart og barna.

Flere advokater Aftenposten har snakket med, er klar på at de samme juridiske forholdene gjelder både fra scenen og i en podkast.

Offentlig ytring?

Duoen skrev også følgende på arrangementene:

«Vi gjør oppmerksom på at det er mobilforbud, presseforbud, fotoforbud og forbudt med lydopptak på dette arrangementet.»

Slike krav endrer ikke noe rent juridisk. Det man sier på et show som dette, regnes likevel som offentlige ytringer.

Det mener både John Christian Elden og Peter Lenda. Lenda er partner i advokatfirmaet Grette og spesialiserer seg blant annet på personvern.

Elden og Lenda kommenterer ikke Tusviks konkrete uttalelser fra sceneshowene, men tegner opp de generelle juridiske rammene for hvor grensene for privatlivets fred går, og hva som oppfattes som en offentlig ytring.

Lenda forklarer at det i slike saker er et motsetningsforhold mellom den grunnlovsfestede ytringsfriheten og privatlivets fred hos andre parter.

– Det er ikke unaturlig at kjente personer bruker erfaringer fra eget liv, og omverden må til en viss grad akseptere dette. Samtidig er det grenser for hvor omfattende, privat og sensitiv en uttalelse er før den anses å falle innenfor privatlivets fred og bryter med andres personvern og rett til privatliv, sier Lenda.

Les også

Leserbrev: Pinlig, sjokkerende og trist fra Tusvik og Tønne

Grensene for slike offentlige ytringer handler ikke om hva slags medium man bruker. Loven er den samme uansett om det man sier er på podkast, TV eller på en scene. Det som er viktig, er om ytringen er fremsatt på en måte som er egnet til å nå et større antall personer.

Grensen for større antall personer er på 20–30 personer, ifølge forarbeidene til loven.

Flere av showene til Tusvik og Tønne var utsolgt. Sentrum Scene i Oslo med 1000 plasser, var utsolgt. På showet i Trondheim med 400 plasser og i Bergen med 450 plasser, hadde også full sal.

Personlige forhold

Elden sier alle har krav på å ha sine personlige og huslige forhold i fred. Det er rettspraksis for hva som menes med «personlige forhold». Eksempler på dette går blant på å omtale separasjon og skilsmisser.

Ifølge Elden omfatter begrepet «personlige forhold» blant annet følgende:

  • Personers relasjoner til andre mennesker, som eksempelvis separasjon, skilsmisse samt opplysninger vedrørende utroskap.
  • Videre omfattes personlige forhold som graviditet, personlige kriser, selvmordsforsøk, sykdommer, operasjoner osv.
  • Det samme gjelder en persons befatning med narkotiske stoffer eller alkoholmisbruk, om vedkommende er kriminelt belastet, seksuelle forhold og så videre.

Det er ikke avgjørende om påstandene man fremsier, er sanne eller ikke.

– På generelt grunnlag og uten å dømme i noen enkeltsak, kan jeg si at eksemplene er rett i kjernen for det som er straffbart etter bestemmelsene om privatlivets fred, dersom det er gjengitt offentlig, sier Elden.

Man kan dømmes for dette hvis retten finner at en offentlig meddelelse «krenker privatlivets fred». Ifølge Elden vil en straffereaksjon på slike saker normalt sett, i hvert fall første gang, være bøter.

OBS: Schibsted er morselskapet til både Aftenposten og PodMe, som gir ut Tusvik og Tønnes podkast.


Source link

Related Articles

Back to top button