Norway

Samtaler i gang i Oslo. – Ekstremt viktig for Taliban.

Det første møtet mellom Taliban og menneskerettighetsaktivister er nå i gang i Oslo. Afghanistan-ekspert har tro på at Taliban er villige til å diskutere.

Privatflyet Norge har leid for å frakte delegasjonen fra Taliban ankom Oslo lufthavn på Gardermoen lørdag kveld.

På Soria Moria Hotell i Oslo sitter nå de ekstreme islamistene i samtaler med afghanske menneskerettighetsaktivister, kvinnesaksforkjempere og pressefolk. Det er disse som kanskje hardest av alle har kjent Talibans politikk på kroppen.

Det er første gang Taliban besøker et vestlig land etter at de tok makten i Afghanistan 15. august 2021. Talibans delegasjon til Norge består av 15 menn – ingen kvinner. Seniorforsker Arne Strand ved Chr. Michelsen Institutt er positivt overrasket over gruppen.

– Det er en veldig interessant delegasjon som tyder på at de er forberedt på å diskutere mange aktuelle problemstillinger. Det er en bred representasjon, både fra utdannings- og helsesektoren, Afghanistans Røde Halvmåne og fra Sentralbanken. Det er en indikasjon på at de ser på dette som et ekstremt viktig møte, sier han.

Ekspert: – Alltid noen med blod på hendene

Blant deltagerne Taliban har sendt, er Anas Haqqani, seniorrådgiver i innenriksdepartementet. Han er bror til Sirajuddin Haqqani, leder av det mektige Haqqani-nettverket, som anklages for flere dødelige angrep i Afghanistan. Blant annet angrepet på Hotel Serena, der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept. Flere norsk-afghanere er sterkt kritiske til at nettopp Anas Haqqani er her.

Arne Strand mener likevel at besøket er viktig:

– Jeg tenker at det er bedre å sitte ved et bord i Oslo og ansvarliggjøre Taliban, enn ikke å ha en samtale i det hele tatt, sier han.

– I den forrige regjeringen var det også sentrale politikere med mange sivile liv på samvittigheten. Så det er ikke så forskjellig. Det er et dilemma i en krig som har vart i over 40 år, det er alltid noen med blod på hendene.

– Nødt til å komme seg videre

Han sier man er nødt til å komme seg videre, og at Norge gjennom dette besøket nå muliggjør dét.

– Jeg oppfatter at man er nødt til å komme seg videre. Ved å gjøre det på den måten, gjør Norge det nå mulig. Man kan være kritisk, men jeg oppfatter at det er positivt at dette blir gjort for å få en ansvarlig diskusjon om utviklingen av det afghanske samfunnet igjen.

Alternativet ville vært at land som Kina og Russland møter Taliban alene, sier Strand.

– De vil ikke nødvendigvis stille de samme kravene. For Afghanistans befolkning er det veldig viktig at de kravene blir stilt.

Strand tror ikke Taliban har forhåpninger om å få en anerkjennelse av regimet. Derimot tror han de ser på besøket som en mulighet til å diskutere noen av de viktigste utfordringene Afghanistan nå står overfor.

Han mener kvinners rett til utdanning trolig vil bli et viktig tema under besøket.

– EU sa nylig at de er villige til å gi lønn til afghanske lærere i to måneder, dersom jenter får lov til å gå på skolen. Det er en konstruktiv dialog. De viser at de legger til rette, men at Taliban også må strekke seg. Det er mange sentrale spørsmål som nå plutselig kan bli tatt opp i Oslo.

Representanter for Taliban ankom Soria Moria hotell i Oslo søndag kveld.

Ingen anerkjennelse planlagt

Det er også planlagt møter med spesialrepresentanter fra flere land mandag og tirsdag. Så langt har ingen land anerkjent Det islamske emiratet, som er navnet Taliban har satt på Afghanistan.

USA har sendt sin spesialutsending til Afghanistan, Thomas West. I et intervju med BBC Pashto fredag sa han at det ikke er satt noen tidslinje for anerkjennelsen av Det islamske emiratet. West sa også at normalisering av forholdet mellom Kabul og verden avhenger av Det islamske emiratets oppførsel.

Britene har sendt sin spesialutsending til Afghanistan, Nigel Casey, til samtaler med Taliban. Også spesialutsendinger fra Tyskland, Italia, Frankrike og EU er med. Norge er representert med Kjell-Gunnar Eriksen, som inntil nylig var Norges ambassadør til Pakistan.

Mulige temaer for møtene

Kristian Berg Harpviken er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Han tror det blir fire hovedtemaer for Talibans møter i Oslo:

1. Økonomi og finans

– Det er klart at et sentralt tema blir hvordan man kan få banksystemet til å fungere sånn at man kan sende penger til mottagere i Afghanistan. Sanksjonene har blokkert for finansielle transaksjoner. Taliban vil nok ønske å diskutere at Nasjonalbankens reserver er bundet opp i amerikanske banker og ikke er tilgjengelig.

2. Humanitært arbeid

– Viseministeren som har ansvar for krisehåndtering og lederen for den afghanske røde halvmåne, er med i delegasjonen. Det tyder på at Taliban vil diskutere humanitært arbeid i landet, tror Harpviken.

3. Helse og utdanning

– Man må finne ut hvordan man kan lønne helsearbeidere og lærere uten at det går gjennom Taliban. Utdanningssektoren er litt krevende fordi den er drevet av staten. Det internasjonale samfunnet vil hjelpe, men de vil ikke at penger til utdanning skal gå gjennom Taliban. Samtidig må man ha en dialog med dem for å vite hvem som skal ha lønninger. Det er dilemmaet her.

4. Ytringsfrihet

– De siste jeg bet meg merke i, var at justisministeren er en del av organisasjonen. Det overrasket meg positivt. Taliban er først og fremst opptatt av lov og orden. Her er vi inne på tematikk som har med menneskerettigheter og ytringsfrihet å gjøre. I kraft av at han er justisminister, så sier de ja til å diskutere den problematikken som er aller vanskeligst for dem, sier Harpviken.

Vil «forvandle krigsatmosfære»

Abdul Qahar Balkhi, talsmann for det afghanske utenriksdepartementet, sa i en twittermelding lørdag at samtalene i Oslo skal handle om «humanitær hjelp, politiske, utdanningsmessige og økonomiske spørsmål».

Talibans talsperson understreker at islamistene ønsker å styrke båndene til utlandet.

– Det islamske emiratet har tatt grep for å imøtegå kravene fra den vestlige verden. Vi håper at vi kan styrke våre relasjoner gjennom diplomati med alle land, inkludert europeiske land og Vesten generelt, sier han til AFP.

Han sier videre at Talibans møter i Oslo «vil forvandle krigsatmosfæren, til en fredfull situasjon».


Source link

Related Articles

Back to top button