Norway

Samfunnssikkerhet er ingen trussel mot rikets sikkerhet

  • Sissel Haugdal Jore

    Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger og medlem av Forsvarskommisjonen

  • Ole Andreas Engen

    Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger

  • Odd Einar Olsen

    Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Universitetet i Stavanger

Anders Romarheim (bildet) trekker opp kunstige skillelinjer mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet, skriver innleggsforfatterne.

Det blir helt feil å konstruere skinnuenigheter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 2. oktober argumenterer Anders Romarheim for en «byråkratiske trenering» av statssikkerhet til fordel for samfunnssikkerhet. Romarheim, som er leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Institutt for forsvarsstudier, beskylder staten og selskapene for å ha et altfor ensidig søkelys på HMS (helse, miljø og sikkerhet), særlig i petroleumsvirksomheten.

Men beskrivelsen av samfunnssikkerhet er hverken tilstrekkelig med hensyn på hvilke problemer det forskes på, eller hvordan samfunnssikkerhet kan forstås.

Krig og kriser rammer hele samfunnet

Romarheim trekker opp kunstige skillelinjer mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet og mellom sikkerhet og sikring som ikke er på linje med det faget og praksisfeltet som eksisterer i dag. Vi er helt enige i at samfunnet og sikkerhetsforskningen i dag står overfor store utfordringer og at petroleumsnæringen ikke har tatt sitt fulle ansvar for sikring mot ondsinnede aktører.

Men det blir helt feil å konstruere skinnuenigheter. Til det er de utfordringene som ligger i grenseland mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet for store. Noe som vitterlig er bevist etter sabotasjen i Østersjøen forrige uke.

I forbindelse med arbeidet med en ny sikkerhetslov ble det argumentert med at tiden var gått ut for en forståelse av statssikkerhet som noe adskilt fra samfunnssikkerhet. Det som tidligere var blitt omtalt som rikets sikkerhet, ble erstattet med nasjonale sikkerhetsinteresser. Og med det ble begrepet statssikkerhet utvidet til å gjelde deler av samfunnssikkerhetsfeltet. Koronapandemien har vært et eksempel på at konflikter og kriser ikke rammer kun én sektor, men hele samfunnet.

Det vil også en sikkerhetspolitisk krig eller krise gjøre.

Petroleumssektoren har et ansvar

De siste årene har vi vært vitner til at trusler som ser ut til å ramme samfunnssikkerhet, egentlig kan være en del av staters langsiktige strategi for å påvirke rikets sikkerhet. Eksempler på dette er strategiske oppkjøp, cyberangrep og valgpåvirking. Det er derfor viktig at fagfeltene innen samfunnssikkerhet og statssikkerhet samarbeider.

Hendelsene i Østersjøen medfører at mange virksomheter vil oppleve et større søkelys på sikring som vil bety utfordringer med hensyn til å forstå og tolke regelverk og krav til kompetanse om å gjennomføre risikoanalyser. Her har alle fagmiljøene som arbeider med stats- og samfunnssikkerhet et felles ansvar.

Tiden er forbi for petroleumssektoren og andre sektorer til å unnlate seg sitt ansvar innen sikring.

Én forutsetning for å være rustet mot kriser, enten de er forårsaket av arbeidsulykker eller statlig sabotasje, er å forstå de verdiene og sårbarhetene man besitter. Dette gjøres i dag gjennom risikostyring. Selv om regulering av petroleumsvirksomheten ganske riktig har hatt et søkelys på HMS, er disse myndighetene og selskapene helt i front når det gjelder generell sikkerhetstenkning og beredskapsorganisering.

Det er heller ingen tvil om at petroleumssektoren har hatt et ansvar for å sikre seg mot sabotasje etter petroleumsloven, selv om den forunderlig nok har klart å stritte imot ansvarsområdet til sikkerhetsloven.

Kan ikke tilby åndelig veiledning

Romarheim skriver at « … mest problematisk er det faktum at samfunnssikkerhet i Norge har utartet til å bli nærmest en religion. De to hellige steder er henholdsvis Stavanger og Tønsberg med tilhørende universitet og direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)».

Universitet i Stavanger har en omfattende studie- og forskningsportefølje i risikostyring og samfunnssikkerhet. Vi kan ikke tilby Romarheim noen åndelig veiledning, men vi inviterer ham gjerne til en diskusjon om risiko, beredskap, samfunnssikkerhet og statssikkerhet.Source link

Related Articles

Back to top button