Norway

Nabokommunene ligger langt etter Oslo i vaksineringen

Hele syv av Oslos 15 bydeler vaksinerer nå friske personer både i aldersgruppene 55–64 år og 45–54 år. Dette er fremtidsmusikk for de fleste kommuner rundt hovedstaden.

Sykepleiere fra Bærum kommune fyller sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum (arkivfoto). Foto: Heiko Junge/NTB

De færreste kommuner har kommet så langt med vaksineringen som Oslo.

De aller fleste holder fortsatt på med å vaksinere personer som har underliggende sykdommer /tilstander i ulike aldersgrupper.

Folkehelseinstituttet har ikke full oversikt over hvor langt kommuner i landet er kommet i vaksineringen.

– Vi har løpende oversikt over hvor mange doser vi har levert til hver kommune. Men de melder ikke til oss hvor langt de er kommet, sier overlege Preben Aavitsland.

– Gjennom våre ukentlige møter med statsforvalternes vaksinasjonskontakter får vi oppdaterte inntrykk fra kommunenes progresjon. De fleste kommunene holder nå på med gruppe 4, eller de har begynt på 5–7. I denne gruppen er det ikke så veldig mange, legger Aavitsland til.

I Bærum har flere friske personer i gruppen 55–64 år fått vaksine. Ifølge kommunaldirektør Grete Syrdal skyldes det en feil. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Noen friske over 55 blir likevel vaksinert

Aftenposten har sjekket vaksinestatus til Viken-kommunene nærmest Oslo på kommunenes nettsider.

Ingen opplyser om at de er kommet til gruppe 8, altså de friske fra 55 til 64 år. Bortsett fra Nordre Follo, som ifølge kommuneoverlege Monica Biermann starter denne uken.

Bærum kommune vaksinerer fremdeles personer med underliggende sykdommer i de ulike aldersgruppene.

Aftenposten kjenner til at flere friske i aldersgruppe 55–64 likevel er blitt innkalt til vaksinering i Bærum.

– Slike eksempler kan skyldes at fastlegene har meldt feil.

Det sier kommunaldirektør for Helse og sosial, Grete Syrdal i Bærum kommune.

Hun understreker at man ikke har grunn til å tro at dette skjer i stort omfang, eller at noen misbruker systemet.

– Mange lurer på hvor de er i løypa

– Vaksineringslogistikken er ekstremt komplisert. Vi har ingen digitalisert måte å innhente pasientdata på. Prioriteringen er blant annet avhengig av at fastlegen melder inn sine listepasienter riktig i de ulike risikogruppene, sier hun.

– Det er ingen hemmelighet at vi i Bærum har ønsket oss flere vaksinedoser. Vi har god kapasitet til å sette dem, sier hun.

– Vi ser at flere bydeler i Oslo har kommet langt i vaksineringen. Disse skjevhetene merker vi jo.

– På hvilken måte? Kommer det sinte telefoner?

– Nei, men det er et stort trykk fra innbyggerne og mange henvendelser om hvor de er i løypa. De ser jo at Oslo er kommet mye lenger.

Frogn: – Et stykke frem

Frogn kommune har heller ikke begynt på friske personer i aldersgruppen 55–64 år. Også her kjenner Aftenposten til at enkelte i 60-årsalderen har fått vaksine, uten at de har underliggende sykdommer.

– Det er fastlegene som gjør uttrekket av hvem som skal prioriteres i gruppene som vaksineres nå, de med underliggende sykdommer, sier kommuneoverlege Merete Hvistendahl.

– Noen havner feilaktig på en slik liste. Dette er vanskelig for oss som kommune å overprøve.

Hun sier det er et stykke frem før de kan begynne å vaksinere friske personer under 65 år.

– Kanskje i uke 20, i midten av mai. Men det er avhengig av hvor mange doser vi får, sier hun.

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog fikk ekstra vaksinedoser i midten av mars på grunn av høyt smittetrykk.

Ifølge nettsidene til disse kommunene er det bare Sarpsborg som denne uken skal begynne på de friske i alderen 55–64 år.

Heller ikke Asker eller Drammen er kommet så langt i vaksineringen.

Tre Oslo-bydeler bakerst

Tre bydeler i Oslo har ikke kommet i gang med de friske i gruppen 55–64 år: Nordre Aker, Ullern og Nordstrand.

Vaksineringen skjøt fart i Oslos prioriterte bydeler etter at de i midten av mars fikk 20 prosent ekstra doser. De prioriterte bydelene er Grorud, Stovner, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Ullern er en av de ikke-prioriterte bydelene som bare så vidt har startet med vaksineringen av de friske mellom 55 og 64 år.

– Nå holder vi på med å vaksinere dem med underliggende sykdommer i gruppe 5–7, i samarbeid med fastlegene. Men vi kommer i gang i neste uke, lover Giske Edvardsen. Hun har det overordnede ansvaret for vaksinering i Bydel Ullern.

Når de seks prioriterte bydelene har gitt et vaksinetilbud til alle over 45 år og alle med underliggende sykdommer, vil de ta en pause. Da ligger det an til betydelig flere doser å sette i andre bydeler.

Byrådet håper de ekstra dosene vil fortsette å komme også etter at prioriterte bydeler har vaksinert alle over 45 år.


Source link

Related Articles

Back to top button