Norway

Kunnskapsministerens parallellsamfunn

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Parallellsamfunn» kaller kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) det når hun i innbitt kamp vil kneble landets friskoler. I beste fall er utsagnet tuftet på uvitenhet. I realiteten er det nok fordommer.

Kristelig Gymnasium (KG) er et supplement til den offentlige skolen og har gjennom historien hjulpet staten med skoleplasser. Et mangfold av elever med stor geografisk og kulturell spredning er representert. Virkeligheten er diametralt motsatt av hva Brenna hevder om at friskoler har en homogen elevgruppe.

KG er kjent for faglig tyngde, unik elevoppfølging og ikke minst et verdigrunnlag som motiverer elevene til å engasjere seg i humanitært arbeid, politikk og samfunnsutvikling. Det vitner KGs tidligere elevmasse om. Blant representantene for «parallellsamfunnet» er tidligere statsminister Kåre Willoch, for å nevne én.

Det er vanskelig å forstå at regjeringen tilsynelatende jobber for mangfold, økt toleranse og individuell frihet, samtidig som den angriper dette mangfoldet. Regjeringen gir inntrykk av å kjempe mot den økende polariseringen i samfunnet, men anvender en retorikk som stempler tusenvis av elevers skoler og øker mistenksomhet og fordommer.

FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 fastslår at foreldre kan velge andre skoler enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter. I hvilken grad menneskerettigheter overholdes i et lokalsamfunn, bør ikke avgjøres av hvilke partier som har flertall i et kommunestyre. Andelen som går i støtteberettigede friskoler er 4,41 prosent, så ingen trussel mot den offentlige skolen.

I høringsdokumentet om endring i privatskoleloven skriver regjeringen: «Norge er ikke forpliktet til å bidra økonomisk, eller på annen måte, til driften av slike skoler.» Den ytterste konsekvensen av dette er at friskolene kun blir et alternativ for familier med tykk lommebok. Denne oppfatningen uthuler menneskeretten til å velge en alternativ skole.

Etter over hundre års historie kan dagens regjering true KGs eksistensgrunnlag. Er velgerne klar over dette?

Anette Løken Jahr, leder, styret i KG Alumni og Venner


Source link

Related Articles

Back to top button