Norway

Kort sagt, fredag 7. mai

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Barn har det best på skolen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barn og unge trenger å være på skolen

Vi har gjennom hele pandemien hatt som mål at barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde. Det siste året har skolene vært preget av strenge smitteverntiltak, og mange elever har i perioder fått mye av opplæringen hjemme. Spør du elevene, vil mange svare at de savner skolen og foretrekker å være på skolen fremfor å ha hjemmeskole.

Barn og unge blir svært sjelden alvorlig syke og smitter i mindre grad enn voksne – også ved de nye virusmutasjonene. Det er naturlig at barn og unge har mer kontakt med hverandre enn øvrige aldersgrupper.

Vi har mye kunnskap om hvordan barn og unge opplever pandemitiden, og det er dokumentert store negative konsekvenser av stengte skoler. Vi vet at barn og unge har det best på skolen. Vi vet også at det er opplæring på skolen som er mest verdifull, og det er der de treffer vennene sine på en tryggere arena enn den som finnes utenfor skolen. For sårbare barn og unge er det helt avgjørende at de får være på skolen.

Ambisjonene om lav tiltaksbyrde for barn og unge betyr at resten av samfunnet må tåle strengere tiltak for å holde barnehager og skoler åpne.

Vårt mål er at skolene skal være åpne, også under pandemien. I mars i fjor hadde vi ikke noen god modell for hvordan skolene skulle sikre et godt smittevern. Smittevernveilederne med trafikklysmodellen er laget for å holde skolene mest mulig åpne, samtidig som de ansatte får god veiledning i hvordan de kan sikre godt smittevern.

Stengte skoler og digital undervisning er ikke en del av trafikklysmodellen. Dette er siste utvei, og et tiltak som kun bør brukes når det er strengt nødvendig. Kortvarig stenging kan være aktuelt ved pågående utbrudd og hvis det er en uoversiktlig smittesituasjon på en skole. Skolenes lærere og ledelse gjør en stor innsats med å holde skolene åpne, og ved stadig å skifte mellom trafikklysene. De raske endringene i smittesituasjonen tilsier at vi også fremover må bruke rødt tiltaksnivå i skolene i kommuner med høyt smittetrykk.

Det er sannsynlig at det vil være en ustabil smittesituasjon fremover, men barn og unge fortjener å få en mest mulig normal skolehverdag.

Bjørn Guldvog, helsedirektør, Camilla Stoltenberg, FHI-direktør, Mari Trommald, direktør i Bufdir og Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.
Source link

Related Articles

Back to top button