Norway

«Knut Olav Åmås: Hvis veldig mange blir bare korttidsfrivillige får frivilligheten problemer»Det frivillige arbeidet bygger samfunnet fra grasrota hver dag. Men det er vanskeligere å få folk med etter pandemien.


Source link

Related Articles

Back to top button