Norway

I skyggen av krigen legges planer som vil åpne Ukraina opp mot EUDe kalles den nye normalen, tiltakene som er iverksatt for å åpne Ukraina mot EU. Nå har arbeidet nådd en ny milepæl.


Source link

Related Articles

Back to top button