Norway

Hvorfor ikke fjerne «rasismeparagrafen»?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

I Aftenposten 29. november tar kommentator Frank Rossavik opp en rekke av de alvorlige manglene ved straffeloven paragraf 185 – «rasismeparagrafen». Han vektlegger blant annet at paragrafens formulering er uforståelig, og at dens anvendelse derfor er høyst problematisk.

Det er ikke bare folk flest som er i villrede om hva som er straffbart i henhold til paragrafen. Forvirringen ses også på alle nivåer i vårt rettsvesen opp til Høyesterett, noe som fremgår av en rekke dommer i den senere tid. Forvirringen er ikke blitt mindre etter statsadvokatens henleggelse av anmeldelsen av Atle Antonsen.

Rossaviks kritikk av paragraf 185 kan suppleres med en rekke andre argumenter for at den ikke bare er ubrukbar, men også unødvendig i et liberalt demokrati som vårt hvor de gruppene paragrafen angivelig skal beskytte, ikke trenger noe eget rettsvern. Som Rossavik også påpeker, er det heller ingen dokumentasjon for at paragrafer av denne typen har noen som helst effekt. De kan faktisk øke polariseringen i samfunnet ved sin forskjellsbehandling av grupper.

Det er svært overraskende at Rossavik etter sin flengende kritikk av paragrafen «som ingen engang skjønner», ikke konkluderer med at den bør fjernes. Hans eneste argument for å beholde den er at «å avskaffe den, tolkes som en invitasjon til mer rasisme og andre stygge ytringer». Å tro at avskaffelse av paragraf 185 vil føre til en tsunami av hatefulle angrep på gruppene paragrafen omfatter, er i beste fall naivt. I verste fall er det uttrykk for en dyp mistillit til den norske befolkning.

Stig S. Frøland


Source link

Related Articles

Back to top button