Norway

Helikopteret virker ikke. Derfor står det på bakken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

I et innlegg i Aftenposten 14. november argumenterer pensjonert generalmajor Ivar Gjetnes for at Forsvaret skal snu om NH90-helikoptrene. Begrunnelsen er at Norge i dagens sikkerhetspolitiske situasjon trenger maritime helikoptre.

Han har rett i at behovet for maritime helikoptre ikke er blitt mindre i dagens situasjon. Løsningen er imidlertid ikke å gå videre med innfasingen av NH90, slik Gjetnes tar til orde for. Grunnen til at regjeringen besluttet å heve kontrakten med NHI, er at vi over 20 år etter at kontrakten ble inngått, fortsatt står uten helikoptre som kan gjøre jobben de ble kjøpt for.

Anskaffelsen av NH90 har pågått siden 2001. 14 maritime helikoptre for bruk på kystvaktfartøyer og fregatter skulle etter planen vært levert innen 2008. Pr. i dag er det levert åtte helikoptre i endelig versjon. Helikoptrene som skulle fly 3900 timer årlig, har i gjennomsnitt fløyet 700 timer.

Forsvarsdepartementet ga i februar 2022 i oppdrag til Forsvaret at de sammen med Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt skulle gjennomføre en helhetlig evaluering av den maritime helikopterkapasiteten. Evalueringsrapporten slår fast at det selv med store ekstrainvesteringer ikke vil være mulig å øke dette til et nivå som møter Forsvarets behov.

Behovet for å finne en erstatning for NH90 er stort. Samtidig er ikke det å skaffe nye helikoptre gjort i en håndvending. Men jeg kan forsikre om at dette er en av mine viktigste prioriteringer, og at både departementet og Forsvaret gjør det vi kan for å få alternativ kapasitet på plass så raskt som mulig.

Bjørn Arild Gram, forsvarsminister (Sp)


Source link

Related Articles

Back to top button