Norway

Dr. Dropin kuttet tillegg for unge koronatestere. Nye kontrakter ble begrunnet med at kommunal støtte var «tapsprosjekt».

Ansatte ved Dr. Dropins teststasjoner i Oslo er blitt bedt om å si fra seg tillegg. Useriøs drift, mener tidligere teamleder. Den private legekjeden innrømmer én glipp: De ansatte skulle aldri fått kveldstillegg.

Studentene Oline Sæther (25) og Didrik Sten Ingebrigtsen (26) har vært blant flere hundre som har tatt vakter som koronatestere hos Dr. Dropin. – Driften er useriøs, mener Sæther.

Tomm W. Christiansen

Publisert: Publisert:

Helseetaten i Oslo inngikk i fjor avtale med privateide Dr. Dropin om å etablere stasjoner for koronatesting i hovedstaden. Teststasjonene er blitt bemannet med flere hundre studenter og permitterte fra andre bransjer.

Nå tar noen av dem bladet fra munnen.

– De som jobber der er fine folk som ønsker å levere gode helsetjenester. Da er det synd at Dr. Dropin kludrer det til ved å drifte testklinikkene så useriøst, sier Oline Sæther.

Den 25 år gamle medisinstudenten har tidligere arbeidet som teamleder ved Dr. Dropins teststasjoner. Hun og flere andre ansatte kritiserer nå medarbeidernes lønns- og kontraktsforhold.

Bedt om å gå ned 40 prosent på kveldstid

Ett av ankepunktene er hvordan kveldstilleggene er blitt håndtert av Dr. Dropin. De som ble ansatt i fjor høst fikk tillegg for kvelds- og helgearbeid. Men i januar ønsket Dr. Dropin å fjerne disse tilleggene. Nye medarbeidere ble tilbudt kontrakter uten tillegg.

– Det har ført til gnisninger mellom de ansatte. Vi gjør det samme arbeidet, men vi lønnes svært ulikt.

Det forteller flere testmedarbeidere Aftenposten/E24 har vært i kontakt med.

Forskjellen kan utgjøre opptil 155 kroner i timen. Ifølge den opprinnelige kontrakten, som Aftenposten/E24 har sett, er den ordinære timelønnen 215 kroner, med 40 prosent tillegg etter klokken 17.00. Lørdag og søndag er timesatsen 50 kroner høyere.

Dr. Dropin har ønsket å fjerne alle tilleggene bortsett fra søndagstillegget.

Forklares med dårlig lønnsomhet

De siste månedene har Dr. Dropin forsøkt å få ansatte til å gå over fra de gamle til de nye kontraktene. Aftenposten sitter på et lydopptak som kan tyde på at dette er gjort ved å gi ansatte et ultimatum.

«Hvis det er sånn at du har lyst til å ta flere vakter på de kommunale klinikkene, som jeg gjerne vil at du gjør, så er vi nødt til å bruke de nye kontraktene», fikk en ansatt beskjed om fra en prosjektleder i Dr. Dropin.

I samtalen blir endringen forklart med at inntektene fra Oslo kommune ikke forsvarer lønnsnivået til testerne. Dr. Dropins klinikker i Oslo har de siste månedene utelukkende testet på oppdrag for kommunen.

– Vi har ikke mulighet til å gi kveldstillegg med rene kommunale avtaler. Det er et tapsprosjekt, forklarer prosjektlederen i samtalen.

Frem til mars i år fikk Dr. Dropin utbetalt 16,7 millioner kroner fra Oslo kommune for tester de har utført.

Hevder at tilgangen til vakter ble fjernet

De ansatte har såkalte tilkallingskontrakter. Disse angir ikke noen stillingsprosent. Selv om de ikke sies opp, har Dr. Dropin hatt mulighet til å regulere hvem som kan ta vakter.

Ansatte må logge seg på en app for å sette seg opp på vakter. En av dem som har nektet å bytte kontrakt, forteller at han etterpå har mistet tilgangen til vakter ved klinikker som tester på vegne av Oslo kommune.

– Jeg ble ringt opp og fikk valget mellom å gå over på ny kontrakt eller slutte. Da jeg ikke gjorde det, fikk jeg først ikke jobbe i det hele tatt. Nå får jeg melde meg opp til noen vakter, men fortsatt ikke alle, forteller Didrik Sten Ingebrigtsen (26), som studerer matematikk ved UiO.

Dr. Dropin: – Fikk kontrakter med tillegg ved en glipp

Prosjektlederen som ga Ingebrigtsen beskjeden, henviser til daglig leder Daniel Sørli for kommentar. Sørli svarer på e-post at det i fjor var et ekstraordinært behov for testing om kvelden og i helgene.

– På dette tidspunktet tilbød vi kontrakter med et høyere lønnsnivå på disse vaktene enn vi har i dag.

Daglig leder Daniel Sørli hos Dr. Dropin avviser det meste av kritikken fra ansatte. Men han innrømmer at han ga 14 medarbeidere en kontrakt med tilleggsytelser – ved en glipp.

Signe Dons

Ved det Sørli beskriver som en glipp, ble 14 personer tilbudt ansettelse basert på kontrakter med kveldstillegg. Dette beskriver han som en bommert og noe de har beklaget.

– De det gjaldt, spurte vi ydmykt om kunne gå over til de nye kontraktene. De få som ikke aksepterte dette, er blitt værende på den gamle.

Sørli avviser at noen av disse ikke har fått tilbud om vakter i det hele tatt eller er blitt nektet å ta vakter. Når han får forelagt sitatet fra telefonsamtalen, svarer han følgende på e-post:

«Da Aftenposten ikke opplyser om hvilken ansatt dette gjelder og innholdet i samtalen i sin helhet, kan vi ikke kommentere dette tilfellet spesifikt. På generelt grunnlag kan jeg si at vi forsøkte å få ansatte som fikk feil kontrakter til å signere riktig kontrakt».

Videre skriver han:

«Dette aksepterte de fleste, men noen få sa nei. Vi har gått gjennom alle de 14 ansatte som fikk feil kontrakt, og ser at samtlige har fått tilbud om flere vakter på både kommunale og private testklinikker uavhengig om de aksepterte å gå over på riktig kontrakt eller ikke.»

Studentene Oline Sæther (25) og Didrik Sten Ingebrigtsen (26) har jobbet for Dr. Dropin. De kritiserer kontraktsforhold og mangelfull opplæring.

Tomm W. Christiansen

Arbeidsrett-ekspert: – Er klanderverdig

En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, advokat Jan Tormod Ege, bekrefter at det ikke er krav om stipulert arbeidstid i kontrakter for tilkallingsvakter.

Han er imidlertid kritisk til måten Dr. Dropin skal ha forsøkt å få medarbeiderne over på nye og mindre gunstige kontrakter for de ansatte.

– Å bli utelukket slik som det her synes å ha skjedd, er både i strid med arbeidsrettslige regler og klanderverdig opptreden overfor unge arbeidstagere.

– Hvordan burde dette ha blitt taklet fra Dr. Dropin?

– Selskapet burde formelt ha sagt opp kontrakten, med de frister som gjelder. Deretter kunne de ha tilbudt en ny kontrakt, som det var opp til arbeidstagerne å si ja eller nei til.

Bekrefter at de ikke fikk skriftlig oppsigelse

I en kommentar til advokat Deges svar, skriver Daniel Sørli hos Dr. Dropin følgende:

– Jeg beklager at vi først sendte ut feil kontrakter, men ingen er blitt utelukket. Det er et feil premiss. Absolutt alle har fått tilbud om vakter, uavhengig om de aksepterte å gå over på ny kontrakt eller ikke.

På spørsmål om de aktuelle ansatte fikk en skriftlig oppsigelse, bekrefter Sørli at dette ikke ble gjort.

– De ble ikke sagt opp skriftlig.

Les også

Hovedtillitsvalgt raser mot Helseetaten i Oslo: Mener ansatte på teststasjoner har «elendig lønn»

Les på E24+

Askeladden som ville vinne de norske byene

Publisert:


Source link

Related Articles

Back to top button