Norway

Delt bosted er et bedre utgangspunkt i ny barnelov

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

«Delt bosted» betyr at foreldrene har lik avgjørelsesmyndighet i viktige spørsmål om barnas omsorg. Barneloven og rettspraksis har bidratt til at i 75 prosent av tilfellene der foreldrene ikke bor sammen, så kan den ene forelderen ta alle viktige avgjørelser om barnas omsorg. Med «fast bosted» kan for eksempel den ene forelderen alene bestemme å flytte felles barn til et annet sted i landet. Et slikt prinsipp er konfliktdrivende. 24 prosent av alle sivile saker i domstolen er barnesaker.

Barneloven må stimulere til foreldresamarbeid for barnas beste. Ingen mener at én bostedsordning er best for alle barn. Men delt bosted gir best grunnlag for samarbeid og dialog mellom foreldrene. Forskning viser en positiv sammenheng mellom delt bosted og barns helse. Stortinget bør vedta følgende prinsipper i en ny barnelov:

  1. Delt bosted som norm og utgangspunkt.
  2. Foreldres avtalefrihet om bosteds- og samværsordning.
  3. Domstolene kan bestemme at barn skal ha fast bosted hos begge eller den ene av foreldrene.

For barn vil godt foreldresamarbeid være viktig uansett hvilken bostedsordning foreldrene velger.

Rune Rækken, Even Stormoen og Else Marit Inderberg, Foreningen 2 Foreldre


Source link

Related Articles

Back to top button