Norway

Britisk koronavirusmutasjon har spredt seg til minst 44 kommuner

Hittil er det påvist over 400 tilfeller av mutantvirus i 44 kommuner. Det virkelige tallet er høyere. Se hvilke kommuner som er rammet.

Oslo er den kommunen i Norge som har hatt flest tilfeller med britisk virusmutasjon. Kommunen opplyser ikke hvor i byen de har funnet mutasjonen. Stovner er den bydelen som har det største smittetrykket. Foto: Stein Bjørge

De siste dagene har det kommet stadig flere meldinger om tilfeller av det britiske mutantviruset. Mandag ble det påvist 112 nye tilfeller, noe som var ny rekord.

Den sørafrikanske virusvarianten har også begynt å gjøre seg gjeldende, men er hittil påvist i langt færre kommuner.

– Vi regner det som sannsynlig at den engelske varianten vil bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder, sier avdelingsdirektør Line Vold ifølge en pressemelding som mandag ble lagt ut på Folkehelseinstituttets nettsider.

Trening i denne ishallen i Halden førte til et av Norges største utbrudd med den britiske virusvarianten. Utbruddet omfatter flere kommuner. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

De aller fleste tilfellene av den britiske virusvarianten er foreløpig funnet i et fåtall av landets kommuner.

  • Enten i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim.
  • Eller knyttet til tre mye omtalte smitteutbrudd, i Nordre Follo og Halden på Østlandet og i Ulvik på Vestlandet.

Utbruddene i Nordre Follo og Halden har spredt seg til flere andre kommuner.

Totalt kan over 100 tilfeller med den engelske varianten knyttes til utbruddene i Nordre Follo, inkludert tilfeller i 6 andre kommuner, skriver FHI. Halden-utbruddet har ført til minst 140 tilfeller, med spredning til minst tre kommuner.

Aftenpostens gjennomgang av medieomtale og kommunenes hjemmesider viser at den britiske virusvarianten er blitt påvist i minst 44 kommuner.

Det kan være enda flere. Aftenposten har bedt Folkehelseinstituttet om en kommuneoversikt, men de har sagt nei. FHI viser til personvernhensyn, til tross for at det er vanlig praksis at kommunene offentliggjør funn av mutantvirus.

Klart flest tilfeller i Oslo

Oslo hadde mandag 134 kjente tilfeller med den britiske mutanten. Det er dermed den kommunen som har klart flest tilfeller. Bare mandag ble det påvist 40 tilfeller. Oslo opplyser også at de har funnet seks tilfeller av den sørafrikanske virusmutanten og at de analyserer noen flere prøver som de mistenker er sørafrikansk variant.

Norge har stengt grensene for dem som ikke bor i landet. Alle som kommer til landet må teste seg og gå i karantene. Foto: Stian Lysberg Solum

– For en stor andel av tilfellene er det kjent smittevei, men det er noen tilfeller som man fortsatt smittesporer. Det er snakk om tilfeller både tilbake i tid og fra prøver tatt nylig, skriver kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Helseetaten i Oslo i en e-post.

Av personvernhensyn vil ikke Helseetaten opplyse noe om hvilke bydeler eller konkrete datoer det dreier seg om.

Én av tre er britisk variant i Bergen

Fra Bergen har det den siste uken blitt meldt om utbrudd på to byggeplasser som knytter seg til virusmutanter. Helse Bergen omfatter 18 kommuner. De opplyser at én av tre tilfeller som nå finner er en britisk variant. Den sørafrikanske utgjør 3,6 prosent.

En byggeplass ved Fantoft stasjon er stengt etter at flere arbeidere der har fått påvist koronasmitte, noen av dem med den sørafrikanske mutasjonen. Foto: Marit Hommedal

I løpet av den første uken i februar var det 196 positive prøver, opplyser avdelingssjef Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus til VG.

– Av de 196 positive prøvene var 65 den britiske mutasjonen og 7 den sørafrikanske mutasjonen, sier han.

Mange smittetilfeller har ikke gitt utbrudd

Det ser ut til at mange av de kjente smittetilfellene med virusmutantene ikke har ført til noen utbrudd. Det skyldes først og fremst at de som har tatt med seg smitten inn til Norge har vært flink og overholdt karantenereglene.

Smittesporingen har vært relativt enkel. I mange tilfeller har man kunnet fastslått at faren er over allerede før man har fått bekreftet at det har dreid seg om et mutantvirus.

Også i kommuner der man har hatt utbrudd, ser det ut til at antallet nye smittede har gått kraftig ned de siste dagene, noe som kan indikerer at man enten har fått kontroll eller er i ferd med å få det.

Utbruddet i Nordre Follo førte til at kjøpesentre ble stengt, blant annet Strømmen Storsenter. Foto: Lise Åserud

Et eksempel er Fredrikstad, der man har hatt 9 tilfeller med den britiske varianten. Alle tilfeller som man tror knytter seg til ishallutbruddet i Halden.

– Vi har god oversikt over smitteveiene, og følger situasjonen tett de nærmeste dagene for å ramme inn utbruddet så godt som mulig. Vi ser at det muterte viruset smitter lettere og smitten spres videre raskere enn vi er vant til. Dette krever at vi er raske og grundige i smitteoppsporingsarbeidet, skriver kommunikasjonsrådgiver Tine Solberg Johansen i Fredrikstad kommune i en e-post til Aftenposten.

Koronatesting ved rådhuset i Nittedal 8. februar 2021, etter at kommunen slo alarm om et mutantutbrudd i Hakadal. Foto: Eirik Fardal

Massetester for å finne alle smittetilfeller

En kommune som nå driver massiv testing for å få kontroll over et utbrudd, er Nittedal utenfor Oslo. Det er påvist to tilfeller med den britiske virusvarianten, men kommunen regner med at 27 personer, mange av dem skoleelever, er smittet av den samme virusvarianten.

Ungdommene har stått på ski i alpinanlegget i Varingskollen og kommunen har oppfordret alle som var der fra mandag i forrige uke til søndag om å teste seg. Det kan dreie seg om opptil 3500 personer.

Alpinanlegget i Varingskollen. Foto: Espedal, Jan Tomas

For å kunne gi tilbud om koronatest til alle, har kommunen nå fått hjelp fra nabokommunene, blant annet Oslo.

Den samme «medisinen» som virker

FHI opplyser at det er de smitteverntiltakene vi allerede kjenner som begrenser spredningen av den engelske virusvarianten, og trolig også den sørafrikanske.

  • Avstand.
  • Hånd- og hostehygiene.
  • Holde seg hjemme når man er syk.

For å stanse utbrudd er det også kjente virkemidler som skal tas i bruk:

  • Testing, smittesporing og karantene.
  • Tiltak som begrenser kontakt mellom mennesker.

Det er fremdeles håndvask og de andre velkjente smitterådene som gjelder. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Norges smittetall har gått nedover de siste ukene. Det skyldes ikke minst at Norge har hatt strenge tiltak i en lang periode.

Det er fortsatt mange som tester seg. Andelen av dem som tester positivt for covid-19 går ned, opplyser FHI.

– Vi har betydelig bedre oversikt enn de fleste andre land i Europa, men ønsker oss likevel enda flere prøver til analyse, både fra laboratorier i hele landet, og positive prøver avgitt tilbake i tid for å få mer informasjon om hvor lenge disse variantene har vært i Norge, sier Line Vold.

FHI fant flest tilfeller i uke 4

FHI har de siste ukene gjennomgått mange flere uker gamle prøver i jakten på den britiske virusmutanten. I uke 4 ble det oppdaget flest tilfeller, 133 i alt. I forrige uke ble 77 tilfeller bekreftet.

FHI meldte tirsdag at de har kartlagt 19 nye tilfeller av den britiske varianten av koronaviruset.

Dermed er det i alt 436 bekreftede tilfeller av den britiske virusmutanten i Norge. Det fremgår av FHIs statistikk.

Dette er det vi vet om den britiske virusvarianten:

Smittsomhet: Britiske forskere anslo først at viruset var 70 prosent mer smittsomt enn andre varianter av koronaviruset. Men dette tallet ble fort nedjustert til et sted nærmere 50 prosent. Danskene anslo i januar at den kunne være 36 prosent mer smittsom, men understreket at tallene var omgitt med stor usikkerhet.

FHI anslår at den er «betydelig mer smittsom».

Britiske forskere har også uttrykt bekymring for at virusvarianten smitter letter blant barn og unge.

– Smitte kan spres blant unge, særlig når det er snakk om en mer smittsom variant, sier Margrethe Greve-Isdahl overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet til VG.

Farlighet: FHI sier det de vet om den engelske varianten så langt viser at den ikke gir mer alvorlig sykdom.

Vaksine: Det rapporteres om at de vaksinene vi hittil har fått til Norge virker også på denne mutasjonen, ifølge FHI.

Dette vet vi om den sørafrikanske virusvarianten:

Smittsomhet: Det er mindre kunnskap om den sørafrikanske varianten. FHI tror også denne er mer smittsom.

Farlighet: FHI har ikke kunnskap om at den gir mer alvorlig sykdom.

Vaksine: Sør-Afrika har «suspendert» vaksinering med vaksinen fra Astra Zeneca fordi en studie indikerte at vaksinen har liten effekt mot mild og moderat sykdom forårsaket av den sørafrikanske mutanten. En mutant som nå står for 90 prosent av smitten i landet.

Myndighetene sier de vil se an videre studier av effekten vaksinen har på mutanten før de tar vaksinen i bruk.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier ifølge NTB at det er for tidlig å forkaste Astra Zeneca-vaksinen.

Men han sier studien som tyder på at vaksinen har begrenset effekt mot den sørafrikanske mutasjonen er «åpenbart bekymringsfulle nyheter».


Source link

Related Articles

Back to top button