Norway

Algoritmen skulle beskytte oss på internett. Den ble knekt på én time.Det gjorde de ved hjelp av en helt vanlig laptop. Få hadde trodd det kunne gjøres så effektivt, sier ekspert.


Source link

Related Articles

Back to top button